Online timebestilling:

Renata ( fotterapeuten) er på ferie fra: 25  april til 9 mai, fra 1 juli til 9 juli , 5 august til 30 august.

Pr. i dag er det ikke ledig time til fotterapi før juli.

Katarzyna (hudterapeut) er på ferie fra 10 mai til 20 mai, fra 17 juni til 21 juni .